กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 16:57:35

บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายขนกพงศ์ ภู่ห้วยลึก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS