กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เผียนบน ม.10 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:18:02


บ.เผียนบน ม.10 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ_นายสมโภชน์ ใจห้าว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS