กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางโหว่ ม.3 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก มีแดดออกบ่างเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:34:46

บ.บางโหว่ ม.3 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก มีแดดออกบ่างเล็กน้อย_นายอารมณ์ สำลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS