กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เชียงกลม ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้57มม.ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:54:50

บ.เชียงกลม ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้57มม.ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน_นายบัว บุตรโครต
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS