กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อยเวลาประมาณ 04.00 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:52:48

บ.ท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อยเวลาประมาณ 04.00 น._นายเฉลิมชัย คลองงาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS