FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าไม้แดง ม.9 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2559 08:42:32

บ.ป่าไม้แดง ม.9 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปานกลาง นายเจทย์ ชัยรังษี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel