FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 9 พ.ย. 2559 08:52:09

บ.ต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย นายสุนัย วงค์กัณทะ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel