FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทับสมิงคลา ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2559 06:34:38

บ.ทับสมิงคลา ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม._นายนิยม นิยมจิตร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel