กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 16:55:35

บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้_นายนิพล สิงห์สาธร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS