กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนสวรรค์ ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงวันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:33:18

บ.โนนสวรรค์ ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงวันนี้_นายเสมอ ปราบพาล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS