กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:41:30

บ.เมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนตกเล็กน้อย_นายดวงฤทธิ์ บุญมาลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS