กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ทะลาย ม.14 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:56:22

บ.แม่ทะลาย ม.14 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน_นายธวัช อินต๊ะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS