FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โล๊ะป่าหาญ ม.4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกอยู่ปรอยๆอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 11 พ.ย. 2559 17:39:49

บ.โล๊ะป่าหาญ ม.4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกอยู่ปรอยๆอย่างต่อเนื่อง_นายสงัด ก๋าวิล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel