FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 12 พ.ย. 2559 10:30:31

บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายนิพล สิงสาธร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel