FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า

วันที่ 14 พ.ย. 2559 14:48:06

บ.เขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า_นายสงวน ทองหนัน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel