FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อกาศเย็น มีหมอกเล็กน้อย

วันที่ 16 พ.ย. 2559 11:04:31

บ.กลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อกาศเย็น มีหมอกเล็กน้อย_นายเชิด สิงห์คำป้อง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel