กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งส้าน ม.1 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆจัด อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:57:16

บ.ทุ่งส้าน ม.1 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆจัด อากาศเย็น_นางวรรณ ตาอิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS