FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเสลา ม.4 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

วันที่ 21 พ.ย. 2559 08:16:14

บ.ท่าเสลา ม.4 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายแดง ช้างสาร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel