กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:57:55

บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ_นายประทีป ภูมิรักษ์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS