FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอน ม.3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกจัด อากาศเย็นขึ้น

วันที่ 24 พ.ย. 2559 07:59:48

บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นขึ้นเล็กน้อย_นายสายัณห์ ย่องเส้ง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel