FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสใหญ๋ ม.12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง_อากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

วันที่ 24 พ.ย. 2559 17:30:18

บ.ไสใหญ๋ ม.12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง_อากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายสมพร เขียวบุญจันทร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel