กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เมย ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆเล็กน้อยอากาศร้อนไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:50:02

บ.แม่เมย ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆเล็กน้อยอากาศร้อนไม่มีฝน_นายบรรจง บุมาลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS