กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องบัวทอง ม.9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:08:08

บ.ร่องบัวทอง ม.9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็น_นายอภิสิทธิ์ สิทธิ์ขันแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS