กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองวาย ม.7 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับหยุดตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จนถึงขณะติดต่อ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:09:05

บ.คลองวาย ม.7 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับหยุดตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จนถึงขณะติดต่อ_นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS