กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าไสตก ม.3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน จนถึงขณะติดต่อ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:06:55

บ.ป่าไสตก ม.3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน จนถึงขณะติดต่อ_นางวิภาทิพย์ สงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS