กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในวัง ม.3 ต.คลองทราย อ.กงหรา จ.พัทลุง_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:24:47

บ.ในวัง ม.3 ต.คลองทราย อ.กงหรา จ.พัทลุง_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน_นายชัยพัต ยอดณรงค์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS