กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทับสมิงคลาม ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:39:29

บ.ทับสมิงคลาม ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน_นายนิยม นิยมจิตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS