กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝไนด้ 178 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:07:16

บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝไนด้ 178 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง_นายประมวล วงศ์สวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS