กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล๊ะจังกระ ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:37:26

บ.โหล๊ะจังกระ ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง_นายจำเนียร ปานทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS