กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วัดประดู่ ม.2 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:50:32

บ.วัดประดู่ ม.2 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_นายดำรงค์ ศิริมา


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS