กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเฉลิม ม.5 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง เริ่มมีดินไหลในพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:10:01

บ.คลองเฉลิม ม.5 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง เริ่มมีดินไหลในพื้นที่_นายสมพงษ์ อินนุรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS