กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกไทร ม.1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เกิดดินไหลเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านโคกไทร เบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 12:48

บ.โคกไทร ม.1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เกิดดินไหลเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านโคกไทร เบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหาย_นายจรี เหรียญนุ้ย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS