กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาเทพพิทักษ์ ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงขณะติดต่อ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:16:26

บ.เขาเทพพิทักษ์ ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงขณะติดต่อ_นายไพศาล เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS