กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนไ้ด 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:21:50

บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนไ้ด 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ_นายประดิษฐ์ สือบสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS