FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 08:42:24

บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายเชียน ชำนาญดง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel