กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าลานทอง ม.4 ต.คุริง อ.ท่าเเซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:33:49

บ.ท่าลานทอง ม.4 ต.คุริง อ.ท่าเเซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในเช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น_นายประทีป ท้าวเชื้อลาว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS