กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งนก ม.8 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เช้านนี้อากาศหนาว อุณหภูมิ 14 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:10:14

บ.โป่งนก ม.8 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เช้านนี้อากาศหนาว อุณหภูมิ 14 องศา_นางสุวรรณ ไชยวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS