กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 15:11:50

บ.ปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืน นายวิชิต ปานหิรัญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS