กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกั่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานเย็นมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:28:31

บ.คลองกั่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานเย็นมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นายหาบ หลีมาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS