กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าอุแท ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีแดดออกเป็นบางช่วง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:32:06

บ.ท่าอุแท ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีแดดออกเป็นบางช่วง_นางสาวอรอรักษ์ สุขนาวา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS