กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล๊ะเหรียง ม.8 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:50:54

บ.โหล๊ะเหรียง ม.8 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายอรุณ แสงเดือน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS