กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 15:22:06

บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปานกลาง_นายประเสริฐ คำเพ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS