กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในวัง ม.3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:50:56

บ.ในวัง ม.3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน_นายอาเส็น เหลืมนุ้ย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS