กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาวงค์ ม.1 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:21:14

บ.นาวงค์ ม.1 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายสุวิทย์ สุขคุ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS