กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ด่าน ม.5 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:49:41

บ.ด่าน ม.5 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น.วัดปนิมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกอยู่_นายถิน เชยชื่นจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS