กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยไม้เเก่น ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:33:21

บ.ห้วยไม้เเก่น ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายวิรัตน์ เพ็งชุม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS