กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าไทบน ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:36:54

บ.ท่าไทบน ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายมานิตย์ ทรัพย์เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS