กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรายแก้ว ม.6 บ.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:19:00

บ.ทรายแก้ว ม.6 บ.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายศรีไพล สุวรรณศิลป์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS