กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสชิง ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:00:06

บ.ไสชิง ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย_นายโสภณ ลำดับพังค์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS