FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนตูม ม.7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 08:09:27

บ.โนนตูม ม.7 ต.วังชมพู อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายโชติ เพชรน่วม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel